Do 10 maja przyjmowane są zgłoszenia do udziale w konkursie informatycznym „Szlakiem Mikołaja Kopernika”. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs, którego tematem przewodnim jest „Mikołaj Kopernik w XXI wieku – strateg, kartograf, astronom” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy ustalili następujące kategorie: I – uczniowie klas 1-3, II – uczniowie klas 4-6, III – uczniowie klas 7 i 8, III klasa gimnazjum, IV – uczniowie klas szkół średnich. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe, wyłonione w wewnątrzszkolnych eliminacjach.

Uczniowie mogą zgłosić jedną pracę z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Mogą to być np. aplikacje mobilne, strony www, gry czy jakiekolwiek inne propozycje, które w dowolny sposób nawiązywałyby do życia, twórczości i działalności naukowej i osiągnięć Mikołaja Kopernika.

Pula nagród w konkursie wynosi aż 30 tysięcy złotych. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie roczna prenumerata polskiego czasopisma o kosmosie „Urania”.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tematyką nowych technologii, ale też pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury i astronomii, ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 maja 2019 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ulicy Głowackiego 17 w Olsztynie. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie organizatora: https://bit.ly/2X659bD.