Kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyzna Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Tym razem trafią one do osób, które pracowały za granicą i po powrocie do kraju nie przepracowały więcej jak 12 miesięcy.

Wysokość wsparcia to 20 tysięcy złotych. Mogą po nie sięgnąć osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie lub filiach jako osoby bezrobotne i zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy posiadają zdiagnozowany I i II profil pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie udzieli tym razem 7 dotacji. Dotacje będą realizowane w ramach Rezerwy Ministra. Wnioski składać można w terminie od 3 do 4 czerwca 2019 roku. Kolejność wpływu wniosków nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – www.ilawa.praca.gov.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie urzędu i jego filiach. Informacji w sprawie naboru udzielają Renata Zielińska (89 649 55 02 wew. 267) oraz Ewa Dorociak (89 649 55 02 wew. 279).

To kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które trafią do osób bezrobotnych. W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przyznał 73 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 26 dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Wartość udzielonych dotacji przekroczyła wtedy 2 miliony złotych. Dotacje tego typu to jedna z form walki z bezrobociem i wspierania przedsiębiorców.