Do 8 milionów złotych będą mogli pozyskać z Norweskiego Mechanizmu Finansowego producenci rozwiązań rehabilitacyjnych i poprawiających jakość życia. Konkursy ogłoszone zostaną na jesieni 2019 roku. Jednym z warunków jest podjęcie współpracy z partnerem norweskim.

Aby to ułatwić, w dniach od 13 do 14 czerwca odbędzie się misja biznesowa do Oslo dla firm, które pracują nad wprowadzeniem na rynek nowe lub ulepszone produkty poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz osób starszych. Organizatorem misji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Innovation Norway.

Najważniejszą częścią misji będzie seria spotkań b2b z członkami norweskiego klastra medycznego Norway Health Tech oraz innymi podmiotami, które są zainteresowane wspólną realizacją projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uczestnicy misji wezmą też udział w spotkaniach z klastrem Oslo Cancer Center, instytutem badawczym SINTEF Welfare, Ambasadorem RP w Norwegii oraz prezesem Norwesko-Polskiej Izby Handlowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku. Liczba uczestników jest ograniczona a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia: https://bit.ly/2JBC4Cm.