„Fundusze unijne dla młodych firm” – to tytuł bezpłatnego szkolenia online, które odbędzie się 1 lipca.

Darmowy webinar przeznaczony jest dla firm działających nie dłużej niż 3 lata. Jak podkreślają organizatorzy, nie trzeba wyjeżdżać z domu, by wziąć w nim udział – wystarczy dostęp do Internetu.

Szkolenie dotyczące możliwości pozyskania funduszy unijnych przez młode firmy poprowadzi Barbara Bąkowska – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. Potrwa ono nie dłużej niż godzinę. W tym czasie przedstawiony zostanie wykaz dostępnych funduszy unijnych dla firm działających na rynku do 3 lat. Omówiona zostanie też kwestia Pożyczki Rozwojowej w ramach RPO WiM 2014-2020.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisów dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2XblT0O.

Więcej informacji: https://bit.ly/2xk6voC.