Nagrody finansowe czekają na autorów najlepszych inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi zgodnie z koncepcją „Smart village – inteligentna wieś”. Wszystko w ramach konkursu organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN.

Organizatorzy konkursu poszukują inicjatyw, w których wykorzystano nowoczesne technologie w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu i gospodarki odpadami. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki. Powinny mieć one formę opisu lub eseju.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Zgłoszenia składać można do 15 września 2019 roku. Dla autorów najlepszych prac i inicjatyw przewidziano nagrody finansowe w wysokości 5000 zł, 4000 zł, 3000 zł i siedem wyróżnień po 1000 zł.

Więcej informacji o konkursie: https://bit.ly/2KuLqzv. Więcej o idei smart villages: https://bit.ly/2QMAgHi.