„Wsparcie unijne dla firm – refundacja szkoleń i doradztwa oraz pożyczki dla MŚP” – to tytuł spotkania, które odbędzie się w Elblągu 11 lipca.

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe, a także warunki udzielania preferencyjnych pożyczek dla firm. Adresowane jest ono do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozwój swojej firmy poprzez dofinansowanie szkoleń i innych usług rozwojowych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie do 8 lipca wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu.

Szczegółowy program spotkania, zgłoszenia oraz pozostałe informacje: https://bit.ly/2IbptUl.