Warmia i Mazury jako pierwszy region w Polsce wykorzysta technologię blockchain do promocji walorów turystycznych. W dniu 546 urodzin Mikołaja Kopernika wygenerowano okolicznościowy token CoperniCoin. To wyraz hołdu samorządu województwa dla wielkiego uczonego.

CoperniCoin to okolicznościowy token oparty na technologii blockchain, który powstał przy wykorzystaniu platformy Waves. Zdaniem pomysłodawców przedsięwzięcia to nowatorskie działanie rozpoczęło nową erę promocji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Rzeczywiście, w Polsce nikt do tej pory nie użył technologii blockchain do tego rodzaju działań.

CoperniCoin będzie jednym z elementów agregujących różne obszary związane z promocją atrakcji turystycznych regionu. Będzie go można zdobyć podczas najróżniejszych aktywności: udziału w eventach poświęconych Kopernikowi, innych wydarzeniach, konkursach a nawet w czasie zwykłej obecności w mediach społecznościowych.

Możliwa będzie wymiana zgromadzonych CoperniCoinów na nagrody rzeczowe. Do programu mogą włączać się przedsiębiorcy i instytucje. Pozwoli to na zaoferowanie turystom i mieszkańcom zniżek na atrakcje, usługi noclegowe czy gastronomiczne.

Więcej informacji na platformie copernicoin.pl.