Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 1 lipca kolejną edycję działania „e-Pionier”. Tym razem na uzdolnionych programistów, którzy mogliby rozwiązać istotne problemy społeczne i gospodarce, czeka 25 milionów złotych!

Konkurs e-Pionier to jedna z inicjatyw Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wsparcie młodych i utalentowanych programistów w realizacji projektów, które dzięki wykorzystaniu nowych technologii, mają szansę stanowić przełom w rozwiązaniu istotnych problemów społecznych lub gospodarczych. „e-Pionier” realizowany jest w formule zamówień przedkomercyjnych.

W bieżącej edycji konkursu po raz pierwszy o środki starać się mogą także instytucje sektora publicznego i podmioty działające prospołecznie.

Składanie wniosków odbywać się będzie w dwóch turach – od 1 lipca do 31 lipca oraz od 1 sierpnia do 30 sierpnia.

Poprzednie edycje konkursu e-Pionier pozwoliły rozpocząć prace między innymi nad urządzeniem do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10 , platformą do pionowego lądowania dronów na nierównym bądź pozostającym w ruchu obiekcie czy oprogramowaniem pozwalającym personelowi na oddziałach SOR i Intensywnej Terapii na komunikację pozawerbalną z pacjentami.

Konkurs e-Pionier realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Więcej informacji na temat konkursu: https://bit.ly/2xwiP4W.