„Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji” – pod tym hasłem odbędzie się IX Kongres E(x)plory. Wydarzenie odbędzie się w Gdyni w dniach od 23 do 24 października.

Organizatorem kongresu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii – partner Inkubatora Technologicznego w Iławie i organizator programu E(x)plory. W trakcie wydarzenia organizatorzy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być szkoła, by sprostać wymaganiom współczesnej młodzieży? I jak wykorzystać umiejętności młodych ludzi w cyfrowej edukacji?

Kongres E(x)plory przybliży też ciekawe i nowatorskie metody pracy z uczniami. Całość przeznaczona jest dla edukatorów oraz przedstawicieli instytucji, firm i organizacji działających w obszarze edukacji.

Zakres tematyczny wystąpień koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Nowa szkoła. Jak powinna wyglądać? Jakie zmiany powinny w niej zostać wprowadzone?
  • Uczeń zdolny. Wyzwania, metody pracy, współpraca i wsparcie.
  • Jak w tradycyjnej szkole przekazywać wiedzę w praktyce. Nauka czynna zamiast biernej. Nauka poprzez doświadczenie.
  • Jak wykorzystywać nowe technologie w pracy z młodzieżą, tak aby wspierały proces poznawczy i pomagały w przyswajaniu wiedzy. Przykłady i prezentacje najciekawszych rozwiązań technologicznych do wykorzystania w szkołach.
  • Praca metodą projektów w klasie i w trybie indywidualnym. Pomysły i metody realizacji projektów naukowych w parze uczeń-opiekun. Prezentacje najciekawszych prac zgłoszonych do Programu E(x)plory przez 8 lat jego istnienia.
  • Udział w projektach międzyszkolnych i międzynarodowych. Pozyskiwanie funduszy na dodatkowe działania.
  • Alternatywne metody oceniania. Jak oceniać w korzyścią dla ucznia. Jak dostosować metody i zasady oceniania do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wśród prelegentów znaleźli się Anna Szulc, Danuta Sterna, Jan Wróbel, Karolina Skotarczyk-Dobrzyńska, Lech Mankiewicz, Mariusz Zyngier, Marzena Żylińska oraz Wiesława Mitulska.

Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z regulaminem i zasadami rejestracji: https://bit.ly/2Y3d65z.

fot. www.kongres.explory.pl