3 września w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców”.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, następnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka poinformuje o możliwościach pozyskania środków na otwarcie działalności oraz refundację szkoleń MŚP. W drugiej części spotkania Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego omówi możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej a Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego sposoby i możliwości ścieżek rozwojowych. Przewidziano też czas na zadawanie pytań przez uczestników.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 30 sierpnia do godz. 12:00. Po zakończeniu rekrutacji do osób, które zgłosiły swój udział, rozesłane zostaną potwierdzenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji o spotkaniu udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie (nr tel: 89 512 54 82, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl). Agendę i formularz zgłoszeniowy znaleźć można tutaj: https://bit.ly/2ZmsHtS.