Aż 800 mobilnych pracowni komputerowych trafi do szkół, które wezmą udział w konkursie #OSEWyzwanie. Przyjmowanie zgłoszeń trwa tylko do 16 września.

Konkurs, adresowany do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, organizuje Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Do wygrania jest 800 mobilnych pracowni komputerowych. Jedna pracownia to aż 16 laptopów, jak podkreślają organizatorzy – do wykorzystania nie tylko podczas lekcji informatyki, ale też podczas dowolnego przedmiotu i w każdej sali lekcyjnej.

Aby wygrać mobilną pracownię komputerową, należy zgłosić szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz przygotować i wysłać pracę konkursową w formie plakatu „Smar Szkoła”.

Można też zwiększyć swoje szanse na wygraną. Aby to zrobić, można zorganizować i zgłosić inicjatywy w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania #CodeWeek2019 oraz zgłosić nauczyciela do OSEhero – projektu, którego celem jest wspieranie i promocja aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie www.ose.gov.pl.

Szkoły z terenu powiatu iławskiego, które chciałyby wziąć udział w konkursie, mogą liczyć na wsparcie Inkubatora Technologicznego w Iławie w zakresie przygotowania wniosku konkursowego oraz ewentualnej organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania #CodeWeek2019.