Ośrodek Enterprise Europe Network, który działa przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, zaprasza MŚP z terenu województwa do skorzystania z bezpłatnego audytu innowacyjności Innovation Health Check.

Audyt innowacyjności jest formą samooceny firmy. Jest rekomendowany przez Komisję Europejską, a jego wyniki są dobrze widziane we wnioskach aplikacyjnych do programów ramowych, np. Horyzont 2020.

Usługa opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej z 385 przedsiębiorstwami, które wzięły udział w badaniu. Badanie dostarcza odpowiedzi na pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potrzeby swoich klientów?, jak zarządza procesami generowania i rozwijania pomysłów?, jak ostatecznie komercjalizuje nowe produkty?

Spotkanie konsultanta ośrodka z przedstawicielami firmy trwa około 2 godzin. Po 7 dniach od spotkania, firma otrzymuje raport zawierający wyniki badania.

Szczegółowe informacje do pobrania tutaj. Kontakt: Piotr Odoj, p.odoj@wmarr.olsztyn.pl, tel. 89 512 24 02.