Ruszyła kolejna edycja konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Konkurs ten skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników. Ważna jest efektowność działań, zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Celem konkursu, który odbywa się po raz piętnasty, jest promocja nowoczesnych inicjatyw firm, których obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie.

Główną nagrodą w tym prestiżowym konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną przyznane zostaną cztery wyróżnienia w kategoriach „Start” (dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw), „Progres” (dla firm średniego wieku), „Senior” (dla firm działających na rynku najdłużej) oraz „Młody biznes” (dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30 roku życia).

Organizatorzy planują ponadto wręczenie 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. W zamierzeniu ma być to forma promocji lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 listopada poprzez stronę www.mikroprzedsiebiorcaroku.com.