Młodzi ludzie z całej Polski mogą zgłosić się do projektu „Career Designers”, który pomoże w zaplanowaniu kariery zawodowej. Warunek jest jeden – trzeba mieć skończone 17 lat i nie więcej niż 23 lata. Pomysłodawcą projektu jest stowarzyszenie „Youth Human Impact”.

Uczestnicy projektu, który powstał w ramach programu Erasmus+, będą mogli wziąć udział w spotkaniach w Warszawie, gdzie wspólnie z politykami będą mogli debatować na temat swojej kariery zawodowej i polityki zatrudnienia.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach od 18 do 21 stycznia. Będzie miało formę warsztatów o sztuce debatowania, planowaniu kariery zawodowej, personal brandingu, zarządzaniu czasem oraz pisaniu CV z doświadczonymi doradcami zawodowymi.

Drugie spotkanie odbędzie się w dniach od 7 do 10 marca. Będzie to okazja do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych i debatach z politykami i ekspertami z działów HR.

Celem projektu „Career Designers” jest uzyskanie odpowiedzi na nurtujące młodzież wątpliwości na temat planowania własnej kariery oraz promowanie postaw obywatelskich.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, otrzymają zwrot środków za zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd do Warszawy. Uczestnicy otrzymają też europejski certyfikat Youthpass, akredytowany przez Komisję Europejską.

Termin zgłoszeń upływa 6 stycznia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.