30 stycznia w Elblągu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu.

Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Fundusze Europejskie na założenie firmy”. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy.

Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości rozwoju nowo powstałej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin zgłoszeń upływa 27 stycznia o godz. 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia i agenda spotkania dostępne są tutaj: https://bit.ly/2QAbYSp.