Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A. Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące: niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A, nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck, dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.