25 lutego ogłoszony zostanie nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Technologicznego w Iławie. Na złożenie dokumentów będą 4 dni.

Do celów naboru udostępnione zostały tym razem dwa umeblowane biura o powierzchni 16,32 m2 i 19,20 m2 w budynku przy ulicy Andersa 12. Ubiegać się mogą o nie firmy technologiczne i firmy sektora usług oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem zarejestrowania działalności do 31 maja.

Czas pobytu w Inkubatorze wynosi 12 lub 24 miesiące. Niezależnie od długoterminowego wynajmu biur, Inkubator – poza naborem – oferuje też możliwość krótkoterminowego wynajmu biurek, sali spotkań i większej sali szkoleniowej: na godziny lub dni.

Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru i zakończy się ogłoszeniem wyników naboru na stronach internetowych www.inkubator.ilawa.pl i www.pup.ilawa.pl.

Zasady wyboru firm oraz zasady pobytu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie określa Regulamin. Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi 20 zł brutto. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 9. Oświadczenie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Protokół z dnia 3 marca 2020 r. z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących długoterminowego wynajmu powierzchni w Ośrodku Wpierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie