„Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej w powiecie iławskim” – to tytuł otwartego spotkania, które 10 marca odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym w Iławie.

W spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 10:00, udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy, a w szczególności mieszkańcy powiatu iławskiego.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpielblag@warmia.mazury.pl do 6 marca 2020 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora (potwierdzenia będą wysyłane po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizatorami spotkania są Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu oraz Inkubator Technologiczny w Iławie.

Program spotkania:

10:00–10:15 Rejestracja uczestników spotkania .
10:15–10:30 Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
10:30–10:45 Inkubator Technologiczny w Iławie – oferta dla przedsiębiorców
10:45–11:15 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – formy wsparcia dla osób bezrobotnych
11:15–11:30 Przerwa
11:30–12:00 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT – dotacje na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Drogowskaz na biznes 7”.
12:00–12:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

Formularze zgłoszeniowe i dodatkowe informacje: https://bit.ly/38eHQCD.