Firmy, które zostaną dotknięte trudną sytuacją w związku z epidemią koronawirusa, będą mogły skorzystać z rozwiązań, które są obecnie przygotowywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Z informacji, które opublikowane zostały na stronach BGK wynika, że terminy wprowadzenia rozwiązań z pakietu pomocowego uzależniony jest obecnie od przeprowadzenia zmian ustawowych. Niezbędna jest też zgoda Komisji Nadzoru Finansowego oraz zawarcia umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. BGK zapewnia, że wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Pakiet pomocy BGK dla tych firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z trwającą epidemią koronawirusa, obejmuje:

Szczegóły dostępne są na stronie www.bgk.pl.