„Drogowskaz na biznes 7” – to tytuł projektu, dzięki któremu mieszkańcy powiatów iławskiego, ostródzkiego, działdowskiego i nowomiejskiego będą mogli otrzymać bezzwrotne wsparcie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jedno z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych projektu będzie funkcjonować w Iławie, w Inkubatorze Technologicznym.

Środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pozyskała Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut”. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzyma łącznie 166 osób. Wśród nich będą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające jedno z kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, osoba z niepełnosprawnością, osoba nisko-wykwalifikowana, osoba długotrwale bezrobotna oraz osoby spoza tej grupy, w tym bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat oraz osoby pracujące.

To nie tylko dotacja na otwarcie działalności w wysokości 23 tysięcy złotych, ale też możliwość odbycia szkoleń indywidualnych i grupowych a także wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 tysiąca złotych przez okres 12 miesięcy.

Łączna wartość projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut” to ponad 6 milionów złotych.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut” a Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, na terenie powiatu iławskiego uruchomione zostanie Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne. Biuro funkcjonować będzie w Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Andersa 12 i odpowiedzialne będzie za informowanie o projekcie, wydawanie i przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz wsparcie doradcze.

Kontakt z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut”:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut”, tel. 89 646 79 57, dnb7@atut.org.pl

Kontakt z Biurem Rekrutacyjno-Konsultacyjnym w Iławie:

Inkubator Technologiczny w Iławie, tel. 89 671 79 11, w.wierzchowski@pup.ilawa.pl

Szczegółowe informacje o projekcie: