W związku z epidemią koronawirusa coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną. Taką możliwość przewiduje specustawa, która umożliwiła pracodawcom zlecenie pracownikowi pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych aplikacji i narzędzi, które ułatwią pracę w domu, dzielenie się plikami i codzienną organizację zadań.

Eksperci przewidują, że praca zdalna w trybie „home office” może stać się koniecznością przez kilka najbliższych tygodni. Na takie rozwiązania zdecydowały się już duże firmy, obecnie rozwiązanie to staje się też popularne w przypadku średnich i małych firm. Choć – trzeba to wyraźnie podkreślić – nie we wszystkich branżach stosowanie takich rozwiązań jest możliwe.

Oto zestawienie najpopularniejszych aplikacji i narzędzi do pracy w domu:

Discord – to aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów. Discord stworzony został jako narzędzie dedykowane graczom, jednak znakomicie sprawdził się w pracy zdalnej. Discord umożliwia przeprowadzenie konferencji, a więc zdalnego spotkania. Możliwe jest korzystanie z aplikacji z poziomu przeglądarki, jak i urządzeń mobilnych.

Slack – to aplikacja umożliwiająca pracę zespołową w formie komunikacji tekstowej oraz głosowej, z jednoczesnym wysyłaniem multimediów. Opiera się na pracy w otwartych bądź zamkniętych pokojach lub czatch pomiędzy użytkownikami. Ze Slacka korzystać można w przeglądarce oraz z poziomu urządzenia mobilnego.

Trello – to aplikacja o wszechstronnym zastosowaniu, wykorzystywana przede wszystkim do zarządzania projektami, planowania i organizacji pracy. Umożliwia dzielenie zadań pomiędzy pracownikami, wspólną pracę nad zadaniami oraz dzielenie się pomysłami.

Google Drive – to narzędzie umożliwiające stworzenie wspólnej bazy plików. W darmowej wersji dysk umożliwia przechowywanie do 15 GB plików. Atutem Google Drive jest integracja z innymi usługami Google. Dzięki niej razem ze współpracownikami można przeglądać i pracować na plikach bez konieczności pobierania ich.

Dropbox – to aplikacja, która – podobnie jak Google Drive – ułatwia proces synchronizacji oraz udostępniania danych współpracownikom. Jedyne ograniczenie to przestrzeń do przechowywania plików, która wynosi 2 GB.

Powyższe zestawienie to jedynie przykład kilku najpopularniejszych aplikacji. Na rynku jest ich zdecydowanie więcej. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy upewnić się, czy nadal możliwe jest korzystanie z darmowej wersji w warunkach komercyjnych. Niektóre z aplikacji są darmowe jedynie w podstawowej wersji.

Na portalu YouTube dostępne są poradniki i tutoriale, ułatwiające instalację, konfigurację oraz korzystanie z wybranej aplikacji. Warto też zapoznać się z opiniami i radami samych użytkowników.

fot. Mattias Tengblad from FreeImages