Wznowiono nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki pochodzą z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego WMARR S.A.

Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca, który ma swoją siedzibę lub inwestuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przeznaczyć ją można na przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz na utworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Pożyczki udzielane są z projektów „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” oraz „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”.

Więcej informacji: www.wmarr.olsztyn.pl