Przedsiębiorcy, którzy chcą postawić pierwsze kroki w świecie innowacji, mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych poświęconych inicjatywie Innovation Coach. Odbywać się one będą w dniach od 12 do 14 maja.

Wydarzenie „Dzień Informacyjny Innovation Coach” skierowane jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują eksperckiego wsparcia w zakresie wdrażania innowacji. Jego głównym celem jest przedstawienie oferty Programu STEP – Sprawdzamy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt. Skierowany jest on do przedsiębiorców gotowych wdrożyć innowacje z pomocą funduszy europejskich, między innymi tych oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (PO IR) lub Program Horyzont 2020.

Program STEP działa w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza zakłada przesłanie koncepcji innowacyjnego projektu do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Druga, czyli właśnie Innovation Coach, skierowana jest do firm, które dopiero chcą postawić pierwsze kroki w świecie innowacji i potrzebują w tym zakresie eksperckiego wsparcia.

W ramach usługi coachingu ocenia się potencjał przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron. Na tej podstawie powstaje zindywidualizowana rekomendacja zawierająca wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji.

Agenda spotkań, które zaplanowano na 12, 13 i 14 maja, dostępna jest na stronie www.innovationcoach.pl. Spotkanie odbędzie się w formie webinaru.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz, który dostępny jest tutaj.

fot. www.innovationcoach.pl