Do 18 i 19 sierpnia mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego oraz na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.

Informacja o naborach opublikowana została 4 sierpnia na stronach serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wsparcie na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego ma na celu umożliwienie działalności gospodarczej poprzez dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników, zakup sprzętu i usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

Z kolei wsparcie na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

W obu przypadkach maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 23,5 miliona złotych.