Zbliża się termin uruchomienia naborów na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Z warunkami, regulaminem i dokumentacją naborów już teraz można zapoznać się na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod adresem www.pup.ilawa.pl.

Na początek środki na wyposażenie stanowisk pracy

3 września jako pierwszy ruszy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. Środki finansowe będą mogły być przeznaczone wyłącznie dla osób mieszkających na terenie powiatu iławskiego, z wyłączeniem mieszkańców Iławy i Lubawy.

Niezależnie od tego, wsparcie będzie mogło zostać przeznaczone także dla osób, które utraciły pracę lub zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przyzna 26 refundacji. Wysokość każdej z nich wyniesie aż 25 tys. zł, co daje łącznie 650 tys. zł, które pomogą w utworzeniu nowych miejsc pracy.

Warto dodać, że pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie udzielać będą podmiotom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy informacji o kandydatach, którzy będą mogli być kierowani na refundowane stanowiska.

Wnioski o refundację będzie można składać w terminie od 3 do 7 września w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Szczegółowych informacji udzielają Ewa Dorociak (89 649 55 02 wew. 279) i Renata Zielińska (89 649 55 02 wew. 267).

Środki na kilkadziesiąt nowych firm

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 8 do 9 września będzie można składać wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku przyznanych zostanie ponad siedemdziesiąt dotacji, każda w maksymalnej kwocie 25 tys. zł.

25 dotacji trafi do osób bezrobotnych mieszkających na terenie powiatu iławskiego, z wyłączeniem mieszkańców Iławy i Lubawy. Kolejnych 30 dotacji trafi z kolei do osób bezrobotnych, które utraciły pracę w okresie stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

W tym roku 16 dotacji trafi także do osób, które będą spełniać jedno z kryteriów: bezrobotny do 30 roku życia, bezrobotny długotrwale, bezrobotny powyżej 50 roku życia, bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub bezrobotny niepełnosprawny.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie będzie mógł też udzielić pomocy ze środków europejskich osobom powyżej 29 roku życia, które spełnią jedno z kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 50 roku życia, kobieta lub osoba niskowykwalifikowana oraz osobom w wieku od 18 do 29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się.

Należy pamiętać, że dotacje będą przyznawane wyłącznie osobom bezrobotnym, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Kolejność wpływu wniosków nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Szczegółowych informacji udzielają Ewa Dorociak (89 649 55 02 wew. 279) i Renata Zielińska (89 649 55 02 wew. 267). Dodatkowo, osoby, które chciałyby omówić z doradcą pomysł na własną firmę, mogą zgłosić się na bezpłatne konsultacje do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie (89 671 79 11).