Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jeszcze we wrześniu wystartuje konkurs na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, które dotknięte zostały skutkami pandemii COVID-19.

Wiadomo już, że za realizację naboru wniosków o dofinansowanie odpowiedzialna będzie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Do podziału dla przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego będzie prawie 40 milionów złotych.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający do 49 pracowników. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorze turystyki, gastronomii, transportu zbiorowego oraz w branżach, które objęte zostały zakazem funkcjonowania w okresie epidemii. Wysokość wsparcia uzależniona będzie od liczby etatów w przedsiębiorstwie.

Szczegóły dotyczące naboru zostaną opublikowane na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem www.wmarr.olsztyn.pl.