Do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warmii i Mazur skierowany jest konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”. Ideą konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, a także pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki. Pula nagród w konkursie wynosi aż 30 tys. zł!

Inicjator konkursu, którym jest samorząd województwa, chce poprzez konkurs zmotywować uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych i narzędzi informatycznych, a tym samym wesprzeć szkoły do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.

Każdy uczestnik lub grupa uczestników, która zdecyduje się na udział w konkursie, może zgłosić tylko jedną pracę z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Praca nawiązywać musi do obserwacji i eksploracji kosmosu wzorem Mikołaja Kopernika, w oparciu o jego życie i cały dorobek naukowy.

Technika, sposób wykonania i prezentacji pracy jest dowolna. Może to być zarówno aplikacja, strona www, gra lub program, ale też projekt pojazdu czy urządzenia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin składania prac upływa 13 listopada 2020 roku. Prace należy składać w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15.00).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.warmia.mazury.pl.