Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą, zakłada program „Nowy Start” koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego do programu mogą zgłaszać się do 30 maja 2022 roku.

Program „Nowy Start” skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego oraz do tych przedsiębiorców z sektora MSP, którzy ponownie rozpoczęli działalność a w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Dofinansowanie uzyskane w ramach programu przeznaczyć można na pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji oraz przeszkolenie już zatrudnionych pracowników i zmniejszenie braków kadrowych. Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych, konkretnie z Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój oraz z budżetu państwa.

Nabór do programu prowadzony jest przez czterech operatorów wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego mogą aplikować w ramach „Nowego Startu” do projektów:

  • „Akademia pozytywnej zmiany” – nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku
  • „Profesjonalny restart” – nabór trwa do 31 grudnia 2021 roku
  • „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór trwa do 30 maja 2022 roku

Szczegóły na temat programu znaleźć można na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.