Pomoc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa zakłada tzw. „antykryzysowa tarcza branżowa”.

Ustawa, nad którą parlament zakończył prace 9 grudnia, przewiduje między innymi:

  • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże
  • dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Wymienione wyżej wsparcie trafi między innymi do branży gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

Część rozwiązań „antykryzysowej tarczy branżowej” obsługiwana będzie przez powiatowe urzędy pracy.

Więcej informacji na temat wsparcia wraz z wykazem konkretnych działalności gospodarczych objętych pomocą znaleźć można na stronie www.gov.pl.

Z treścią ustawy zapoznać się można tutaj.