„Fundusze europejskie na aktywizację młodych” – to tytuł webinarium, które odbędzie się 25 stycznia. Osoby z województwa warmińsko-mazurskiego do 29 roku życia dowiedzą się z niego, skąd i jak pozyskać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Podczas webinarium przedstawione zostaną możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz funduszy na aktywizację zawodową i edukacyjną dla ludzi młodych.

Webinarium zaplanowano na 25 stycznia 2021 roku. Rozpocznie się o godz. 10:00. Dostęp zapewniony będzie przez platformę Cisco Webex Meetings.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium powinny do 22 stycznia przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres lpielk@warmia.mazury.pl. Link umożliwiający udział w webinarium zostanie przesłany w wiadomości zwrotnej.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.warmia.mazury.pl.