1 marca rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników. Z warunkami naboru już teraz można się zapoznać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji na rynku pracy.

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przeznaczy na kształcenie pracowników i pracodawców z terenu powiatu iławskiego prawie 400 tys. zł. Wnioski przyjmowane będą od 1 marca do momentu, gdy łączna wartość składanych wniosków przekroczy 150% limitu. Mikroprzedsiębiorcy otrzymać będą mogli 100% kosztów kształcenia, pozostali przedsiębiorcy 80%. W obu przypadkach koszty te nie będą mogły przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansować będzie można między innymi kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych a także badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Zgodnie z listą priorytetów wskazanych przez ministra w 2021 roku środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogły zostać przeznaczone na kształcenie osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa musiały ograniczyć swoją działalność i w związku z tym planują przekwalifikowanie lub rozszerzenie obszaru działania firmy – informuje Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Wspierane będzie też kształcenie pracowników służb medycznych, socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz innych placówek, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grup ryzyka – dodaje.

Lista priorytetów jest jednak w tym roku dłuższa. Wspierane będzie również kształcenie ustawiczne w zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych w powiecie i województwie jest już opublikowany na stronach urzędu), osób po 45 roku życia, powracających na rynek pracy i osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Premiowane będzie także kształcenie ustawiczne w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Szczegółowy opis wszystkich priorytetów opublikowany został na stronie internetowej www.pup.ilawa.pl.

– Zachęcam do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – mówi Agata Steiner-Dembińska. – Inwestycja w potencjał kadrowy poprawi pozycję firm i samych pracowników na rynku pracy w tym trudnym czasie – dodaje. Obecny nabór nie jest jedyną szansą na skorzystanie z dofinansowania. W drugiej połowie roku iławski urząd pracy będzie miał do dyspozycji środki w ramach tzw. rezerwy KFS.

Wnioski w wersji papierowej składać będzie można osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przy ul. 1 Maja 8B, wysyłając pełną dokumentację listownie na ten sam adres oraz elektronicznie poprzez platformę www.praca.gov.pl. Wszelkich informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego już teraz udzielają Ewelina Wolf-Kitkowska (tel. 89 649 55 02 wew. 260) oraz Anna Kazała (tel. 89 649 55 02 wew. 261).