Mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej i okołoturystycznej z województw Polski Wschodniej, a więc także z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To szansa na pozyskanie preferencyjnej pożyczki na rozwój firmy albo sfinansowanie wydatków związanych z jej bieżącą działalnością.

Instrumentem wsparcia zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dystrybucją środków w województwie warmińsko-mazurskim zajmuje się Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Nabór rozpoczął się 24 lutego i potrwa do wyczerpania alokacji. W województwie warmińsko-mazurskim dla przedsiębiorców zarezerwowano 12 milionów złotych. Każda z firm może pozyskać maksymalnie 500 tysięcy złotych pożyczki na okres do 60 lub do 84 miesięcy.

Dodatkowo, firmy, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków

Środki z preferencyjnej pożyczki można przeznaczyć między innymi na budowę, remont, rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne a nawet produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dotychczas z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” skorzystało już prawie 600 firm. Na stronie www.bgk.pl zapoznać się można z przykładami zrealizowanych działań w ramach preferencyjnej pożyczki.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem rodzajów inwestycji możliwych do realizacji oraz kodami działalności PKD firm, które mogą sięgnąć po pożyczkę, znaleźć można na stronie www.gov.pl.