Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków na pożyczki płynnościowe. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii COVID-19, jest 5,2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczek rozpoczyna się od 0,023% w skali roku. Warto dodać, że agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

Pożyczki mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy przed 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a obecnie, w wyniku pandemii COVID-19, sytuacja to pogorszyła się lub firma zagrożona jest skutkami wystąpienia COVID-19.

Z pożyczki pokryć będzie można wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać w trybie ciągłym, do momentu, aż suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków.

Środki na pożyczki płynnościowe pochodzą z projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl.