Co najmniej 68 nowych firm powstanie na terenie powiatu iławskiego. Tyle bowiem dotacji na założenie działalności gospodarczej zamierza w najbliższym naborze udzielić Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.

Wiadomo już, że wnioski składać będzie można w dniach od 22 do 26 kwietnia. Łącznie przyznanych zostanie co najmniej 68 dotacji. Wszystkie trafią do osób bezrobotnych. Dotacje finansowane będą z trzech różnych programów.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego sfinansowanych zostanie 40 dotacji. Ubiegać się o nie będą mogły osoby, które ukończyły 29 rok życia i spełniają dodatkowo jedno z kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 50 roku życia, kobieta lub osoba niskowykwalifikowana.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój do osób bezrobotnych z terenu powiatu iławskiego trafi 16 dotacji. Osoby w wieku 18-29 lat będą musiały spełniać dodatkowo trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się.

Z Funduszu Pracy przyznanych zostanie 12 dotacji dla pozostałych osób bezrobotnych. W tym przypadku kwota dotacji wynosić będzie od 5000 zł do 25000 zł. Starać się będzie można także o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub założenie spółdzielni socjalnej.

Wnioski (pełną dokumentację znaleźć można tutaj) będzie można składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie w dniach od 22 do 26 kwietnia lub wysłać pocztą. W tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu. Kolejność wpływu wniosków nie decyduje o przyznaniu dotacji.

Informacji na temat dotacji na założenie działalności gospodarczej udzielają Renata Zielińska i Ewa Dorociak pod numerami telefonów 89 644 32 19 i 89 644 32 18.