28 maja odbędzie się webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia”. Spotkanie, które odbędzie się zdalnie, organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników oraz do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpielblag@warmia.mazury.pl do 27 maja i otrzymanie potwierdzenia od organizatora.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów 55 620 09 13/14/16 oraz e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.