Od 26 lipca przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli składać wnioski o pożyczki na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Do dyspozycji będzie prawie 12 milionów złotych, a nabór trwać będzie do wyczerpania tej kwoty.

Nabór na tzw. „Pożyczkę Inwestycyjną z Premią” ogłosiła 20 lipca Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Premia oznacza w tym przypadku obniżenie odsetek i udzielana będzie w przypadku zrealizowania inwestycji o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu.

Minimalna kwota pożyczki to 5 tys. zł, maksymalna to z kolei aż 1 mln. zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 96 miesięcy, przy czym maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczek zaczyna się już od 0,038% w skali roku, a od pobranych środków nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje związane z ich udostępnieniem i obsługą.

Przy przyznawaniu pożyczek preferowane będą te przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji oraz w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z regulaminem znaleźć można na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie pod adresem www.wmarr.olsztyn.pl.