Trwają przygotowania od uruchomienia kolejnej edycji Akademii Menedżera MMŚP. 23 sierpnia rozpocznie się nabór, który wyłoni operatorów projektu. Odpowiadać oni będą za dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie, które będą mogły uzyskać polskie firmy, dotyczyć będzie obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi i kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej oraz działań wspierających procesy innowacyjne.

Uczestnikami projektu będą mogli zostać przedsiębiorcy, kadra menedżerska przedsiębiorstw oraz osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych w MMŚP.

Operatorami projektu, którzy będą udzielać wsparcia MMŚP, zostać mogą z kolei przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego i organizacje związkowe.

Podmiot ubiegający się o rolę operatora powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://bit.ly/3lVwMUA.