9 listopada odbędzie się kolejna edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię”. Celem wydarzenia jest przedstawienie potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur oraz prezentacja oferty eksportowej województwa.

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, ale wezmą w niej też udział przedsiębiorcy ze Szwecji, Finlandii i Danii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, które wspierają współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj. Udział w konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest szansą na podjęcie rozmów z partnerami z krajów skandynawskich, zaprezentowanie nowych pomysłów i projektów na poziomie międzynarodowym oraz podzielenie się doświadczeniami z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasady Królestwa Danii, Finlandii i Szwecji.

Inkubator Technologiczny w Iławie będzie w tym roku jednym z uczestników konferencji.