Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przyznał kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy. Środki trafiły również do lokalnych firm na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. – Ten rok był naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o wysokość wsparcia, jakie udzieliliśmy osobom bezrobotnym i pracodawcom z terenu powiatu iławskiego – informuje Agata Steiner-Dembińska. – Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 8 milionów złotych, a to nie wszystko, bo nie rozstrzygnęliśmy jeszcze wszystkich naborów – dodaje.

W 2021 roku dzięki dotacjom Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na terenie powiatu iławskiego powstanie łącznie ponad 160 firm. 97 firm powstało już po pierwszym naborze na dotacje, który ogłoszony został w maju tego roku. Kolejne dotacje przyznano osobom bezrobotnym w listopadzie. W ten sposób do końca tego roku na terenie powiatu powstaną jeszcze 64 firmy. Warto odnotować, że po raz pierwszy osoby bezrobotne otrzymały na ten cel 30 tysięcy złotych. – Prawie połowę wszystkich środków na aktywne formy przeznaczyliśmy na dofinansowanie młodych przedsiębiorców. – mówi Agata Steiner-Dembińska. – To, że takie działanie ma sens i daje długotrwały efekt, potwierdza prowadzona obecnie analiza losów wszystkich firm, które nasz urząd wsparł dotacją na przestrzeni ostatnich 17 lat. Okazuje się, że wiele z nich nie tylko przetrwało na rynku, ale znakomicie się rozwinęło i zaczęło zatrudniać pracowników – dodaje.

Wśród nowych firm, które powstały lub powstaną w 2021 roku, przeważają działalności związane ze świadczeniem usług stolarskich, remontowych i budowlanych. Powstaną też kolejne warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie, kosmetyczne i sklepy odzieżowe. Na liście są również salony tatuażu, sklepy wielobranżowe, biura rachunkowo-księgowe i biura nieruchomości. Pełen wykaz osób, które otrzymały wsparcie na założenie własnej firmy, wraz z profilem działalności, znaleźć można na stronie urzędu pracy pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl. Kolejna szansa na pozyskanie środków na otwarcie własnej firmy pojawi się już na wiosnę przyszłego roku.

Warto dodać, że uruchomienie drugiego naboru na dotacje możliwe było dzięki pozyskaniu w środku roku przez urząd pracy dodatkowych 3 milionów złotych z rezerwy Funduszu Pracy. Pracownicy urzędu przygotowali w krótkim czasie specjalne programy aktywizacyjne, które uzyskały zewnętrzne wsparcie. Część pozyskanej w ten sposób kwoty przeznaczona została na dotacje na założenie działalności gospodarczej, część na wyposażenie lub doposażenie nowych stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Ta druga forma wsparcia także cieszyła się dużym zainteresowaniem w 2021 roku. Po ogłoszeniu dwóch naborów urząd przyznał 92 dotacje na wyposażenie lub doposażenie a tym samym na utworzenie 112 miejsc pracy dla osób, które do tej pory zarejestrowane były w urzędzie jako osoby bezrobotne. W tej chwili trwa rozpatrywanie wniosków, które spłynęły do urzędu w ramach trzeciego naboru. Zainteresowanie ponownie było duże.

Aż 187 przedsiębiorców z terenu powiatu skorzystało z kolei z możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. W ten sposób umożliwiono powrót na rynek pracy 208 osobom, które do tej pory pozostawały bez zatrudnienia. – Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę z dofinansowaniem urzędu pracy – tłumaczy Agata Steiner-Dembińska. – W naszym przypadku najbardziej skutecznym modelem zatrudnienia okazała się refundacja obejmująca 3 pierwsze miesiące – dodaje.

667 tysięcy złotych przeznaczono też na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. W tym roku z formy wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało aż 117 przedsiębiorców z terenu powiatu. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansować można między innymi kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych a także badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich form wsparcia świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie wraz z informacjami o naborach publikowane są na bieżąco na stronie urzędu pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl.