9 listopada ogłoszony został siódmy nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie powiatu iławskiego oddane zostało jedno biuro o powierzchni 16,32 m2. Wynająć je można w preferencyjnej cenie, choć pod pewnymi warunkami.

To już drugi nabór w tym roku. W pierwszym, który odbył się we wrześniu, przedsiębiorcy i osoby planujące założenie działalności gospodarczej, mogli starać się o najem czterech biur. Tym razem na wynajem przeznaczone zostało jedno biuro o powierzchni 16,32 m2 z czterema stanowiskami pracy. Znajduje się ono na piętrze budynku przy ul. Andersa 12. Biuro wynająć będzie można na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi obecnie 22,5 zł brutto, co oznacza, że miesięczne koszty najmu biura wynosić będą do końca 2021 roku 367,20 zł. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne oraz merytoryczne wsparcie pracowników inkubatora. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking. Budynek Inkubatora jest ponadto monitorowany.

Zasady naboru, który został ogłoszony 9 listopada określa regulamin, opublikowany na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Szczegółowe wytyczne, w tym warunki naboru, znajdują się w ogłoszeniu o naborze. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 listopada.

Podmioty, które w wyniku naboru zostaną przyjęte do Inkubatora, zostaną zobowiązane, zgodnie ze złożoną ofertą, do przedstawienia pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego oraz przedłożenia propozycji działań, które będą musiały zostać następnie zrealizowane w czasie pobytu w Inkubatorze. Zgodnie z projektem umowy, na wybranych podmiotach spoczywać będzie ponadto obowiązek ubezpieczenia biur.

Osoby zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora i biura od 09.11.2021 r. po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: m.mlotek@pup.ilawa.pl i w.wierzchowski@pup.ilawa.pl lub telefonicznym: 896717910 i 896717911.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 9. Oświadczenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Protokół z dnia 17 listopada 2021 r. z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących długoterminowego wynajmu powierzchni w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym