Znany jest już termin naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W tym roku wnioski od pracodawców z terenu powiatu iławskiego przyjmowane będą od 14 do 16 marca.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowana udzielana przez urzędy pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku osoby bezrobotnej.

Do rozdysponowania w tym roku wśród pracodawców z terenu powiatu iławskiego będzie prawie 1,3 miliona złotych. Wysokość refundacji na jedno nowe miejsce pracy nie będzie mogła przekraczać 30 tysięcy złotych.

Refundacje finansowane będą z dwóch źródeł. W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego pula środków do rozdysponowania wynosić będzie 640 tysięcy złotych. Środki te trafią do tych pracodawców, którzy zatrudnią osobę bezrobotną w wieku powyżej 29 lat, spełniającą dodatkowo jedno z kryteriów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

W ramach Funduszu Pracy do dyspozycji będzie 650 tysięcy złotych. W tym przypadku wnioski będą przyjmowane od tych pracodawców, którzy będą chcieli zatrudnić osobę bezrobotną bez względu na wiek i bez konieczności uwzględnienia dodatkowych kryteriów.

Wnioski przyjmowane będą od 14 do 16 marca w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Pełna dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest na stronie internetowego www.ilawa.praca.gov.pl pod adresem https://bit.ly/34ZN5Jt.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie udzielać będą pracodawcom informacji dotyczących ewentualnych kandydatów, którzy będą mogli być kierowani na refundowane stanowiska. Pomogą także w całym procesie rekrutacji. Informacji w sprawie refundacji udzielają Ewa Dorociak i Renata Zielińska pod numerami telefonów 89 644 32 18 i 644 32 19.

Informacje o terminach uruchamiania wszystkich instrumentów wspierających rynek pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie dostępne są pod adresem https://bit.ly/34Xs5D8.