W Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przyjmowane są już wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych. O środki na ten cel starać się mogą osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Dofinansowanie studiów podyplomowych udzielane będzie wyłącznie osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie i filiach urzędu jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Warunkiem jest też posiadanie wykształcenia wyższego, umożliwiającego podjęcie studiów podyplomowych.

Składając wniosek należy także uprawdopodobnić zatrudnienie po ukończeniu studiów. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć przed dniem podjęcia studiów.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu finansowego, jednak nie później niż do końca listopada 2022 roku.

Wnioski składać można osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, korespondencyjnie lub elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Informacji w sprawie naboru udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Renata Zielińska i Lidia Nehring pod numerami telefonów 89 644 32 19 oraz 89 644 32 15.

Ogłoszenie o naborze, regulamin dofinansowania i wzory dokumentów dostępne są na stronie www.ilawa.praca.gov.pl pod adresem https://bit.ly/3MdhpkZ.