Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ogłosił nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach pierwszego w tym roku naboru zabezpieczono środki na założenie na terenie powiatu iławskiego co najmniej 60 nowych firm.

Choć wnioski składać będzie można dopiero od 21 marca, już teraz na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie opublikowano pełną informację o naborze. Dostępna jest na stronie www.ilawa.praca.gov.pl pod adresem https://bit.ly/3KklPoH.

Dotacje udzielane będą osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie jako osoby bezrobotne. Finansowane będą z trzech różnych źródeł.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego sfinansowanych zostanie 21 dotacji. Trafią one do osób powyżej 29 roku życia, które dodatkowo spełnią jedno z poniższych kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 50 roku życia, kobieta lub osoba niskowykwalifikowana.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sfinansowane zostaną 24 dotacje. Mogą się o nie starać osoby w wieku 18-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się.

Z kolei z Funduszu Pracy przyznanych zostanie 15 dotacji dla pozostałych osób bezrobotnych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 30000 zł. Wnioski będzie można składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie w dniach od 21 do 23 marca lub wysłać pocztą. W tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu. Kolejność wpływu wniosków nie decyduje o przyznaniu dotacji.

Informacji na temat naboru udzielają Renata Zielińska i Ewa Dorociak pod numerami telefonów 89 644 32 19 i 89 644 32 18.