Od 26 do 28 kwietnia przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli ubiegać się o środki, które pozwolą zabezpieczyć ich firmy przed przyszłymi kryzysami. W ramach inicjatywy REACT-EU, która ma ograniczać społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19, zarezerwowano na ten cel ponad 50 milionów złotych.

Środki te będą mogły zostać przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości pracy i działalności firm w okresie epidemii oraz przeprowadzenie zmian, które uodpornią przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na zakup sprzętu, usług doradczych, wprowadzenie sprzedaży wysyłkowej, wprowadzenie nowych produktów, przebranżowienie a także dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii.

Ogłoszenie naboru jest odpowiedzią na potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii koronawirusa. Działanie ma dostosować przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia.

Wnioski przyjmowane będą od 26 do 28 kwietnia. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 620 051,95 złotych.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Photo by Maxime on Unsplash