Od 12 lipca start-upy będą mogły składać wnioski o sfinansowanie wsparcia prawnego w zakresie współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. Maksymalne dofinansowanie wynosi 22 tysiące złotych.

Kwota ta może zostać przeznaczona na wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu lub konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności.

O sfinansowanie wsparcia prawnego starać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata. Wnioskodawcy powinni również posiadać dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Do pozyskania jest maksymalnie 22 tysiące złotych. Wkład własny nie jest wymagany. Łączna pula środków w konkursie wynosi 2 miliony złotych.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków w terminie od 12 lipca do 3 sierpnia.

Regulamin naboru wraz z listą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pobrać można ze strony www.parp.gov.pl.

fot. Scott GrahamUnsplash