13 października w Elblągu odbędzie się kolejna edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię”. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz z województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w nim wezmą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu Warmii i Mazur z rynkami skandynawskimi, przedstawienie potencjału inwestycyjnego województwa i jego możliwości eksportowych.

Podczas wydarzenia przedstawiciele firm ze Skandynawii, które prowadzą działalność w Polsce, podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy z regionem Warmii i Mazur. Z kolei polskie firmy związane z województwem, które zaistniały na rynku skandynawskim, opowiedzą o swoich doświadczeniach, między innymi w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych.

Częścią konferencji będą warsztaty, podczas których uczestnicy wydarzenia uzyskają wskazówki dotyczące prowadzenia biznesu w Skandynawii z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą do 7 października pod adresem: https://cristaltravelnet.pl/otwarcinaskandynawie.

Konferencja „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 13 października w Elblągu. Przebiegowi konferencji będzie też można przysłuchiwać się online.

Organizatorami wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.