Do 9 września trwa przyjmowanie wniosków do programu „Akademia Menadżera Innowacji”, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników polskich firm w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

Rekrutacja do programu „Akademia Menadżera Innowacji” rozpoczęła się 25 lipca. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w programie, będą miały szanse wzięcia udziału w wykładach i warsztatach, które odbywać się będą od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Wiadomo, że wykładowcami, metodykami i doradcami w „AMI” będą uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

„Akademia Menadżera Innowacji” to kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpraca z wybranym doradcą, studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm, do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji.

W firmach biorących udział w „AMI” odbędzie się też badanie innowacyjności metodą Innovation Health Check. Uczestnicy dostaną również dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI.

Udział w „Akademii Menadżera Innowacji” zakończy się otrzymaniem certyfikatu, poświadczającego ukończenie programu. Pozwoli on uczestniczyć w spotkaniach Klubu Alumnów AMI.

O udział w akademii starać się mogą firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa. Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na temat „Akademii Menadżera Innowacji” znaleźć można na stronie www.parp.gov.pl pod adresem https://bit.ly/2MkZEBP.