Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał kolejne środki finansowe, które pozwolą na założenie nowych i rozwój istniejących firm. Tym razem to aż 3 miliony złotych! Część tych środków trafi do osób, które zdecydują się na założenie własnej firmy, druga część do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na utworzenie nowych miejsc pracy. – Chcemy, by pieniądze te jak najszybciej wsparły rynek pracy, dlatego pierwsze konkursy ruszą już na przełomie września i października – informuje Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Do budżetu urzędu pracy trafiły właśnie dodatkowe 3 miliony złotych. O środki te Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, przewidując możliwe pogorszenie sytuacji na rynku pracy, zabiegał już kilka miesięcy temu. Na początku września do Starosty Powiatu Iławskiego trafiła pozytywna informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu, zgodnie ze złożonymi przez urząd pracy wnioskami, pieniędzy na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową mieszkańców powiatu. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Aby je otrzymać, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przeprowadził szczegółowe analizy i zaproponował ministerstwu realizację dwóch przygotowanych przez siebie autorskich programów: „Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości” i „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”. Na realizację pierwszego z nich ministerstwo przyznało 1,2 miliona złotych, na realizację drugiego aż 600 tys. złotych więcej.

Pierwszy z programów – „Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości” – pozwoli na założenie dwudziestu nowych firm i utworzenie dwudziestu nowych miejsc pracy. Pozwoli też przeszkolić kilkadziesiąt osób z podstaw przedsiębiorczości i funkcjonowania firm. Drugi program – „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” – zabezpiecza środki na założenie trzydziestu nowych firm i utworzenie dwudziestu nowych miejsc pracy, ale przewiduje też środki na szkolenia zawodowe dla pięćdziesięciu osób, zwrot kosztów dojazdów do pracy i wypłatę bonów na zasiedlenie, czyli pokrycie kosztów zamieszkania w nowym miejscu w związku z podjęciem zatrudnienia.

Łącznie, dzięki środkom pozyskanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, do końca tego roku powstanie na terenie powiatu iławskiego pięćdziesiąt nowych firm i czterdzieści nowych miejsc pracy. Wysokość dotacji wynosić będzie w obu przypadkach 30 tysięcy złotych.

Dodatkowe środki trafią do powiatu iławskiego w ważnym momencie – mówi Agata Steiner-Dembińska. – Spodziewamy się, że tegoroczna jesień przyniesie odczuwalne pogorszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy i przygotowujemy się na ewentualne skutki. Środki, które dodatkowo pozyskaliśmy, z pewnością pomogą tym osobom, które w wyniku osłabienia kondycji lokalnych firm trafią do naszych rejestrów – dodaje.

Jak informuje dyrektor urzędu pracy, w tym roku, dzięki dotacjom Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, mieszkańcom powiatu udało się już założyć prawie osiemdziesiąt nowych firm a firmom utworzyć ponad pięćdziesiąt nowych miejsc pracy.

Nabory ruszą już na przełomie września i października, a szczegóły i zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie internetowej www.ilawa.praca.gov.pl.