Startupy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego mogą starać się o tzw. „wejście kapitałowe”, czyli pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w zamian za część udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

„Wejście kapitałowe” – produkt Banku Gospodarstwa Krajowego – to szansa na pozyskanie przez mikro, małą lub średnią firmę stałego źródła finansowania i stabilnego partnera biznesowego. Produkt przeznaczony jest dla firm działających na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Największą szansę na pozyskanie inwestora będą miały startupy charakteryzujące się obszernym rynkiem docelowym, silnym IP, posiadaniem technologii tworzącej wartość dodaną, trwałym i przekonującym modelem biznesowym, jasną ścieżką wprowadzenia produktu, doświadczonym zespołem projektowym i szansami na pozyskanie środków na dalszy rozwój.

W ramach „wejścia kapitałowego” preferowane będą dodatkowo projekty z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, zdrowe życie i żywność wysokiej jakości.

Przedsiębiorstwo, poza wsparciem finansowym, które przeznaczyć będzie można na innowacje produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe, otrzyma wsparcie w zakresie mentoringu, doradztwa strategicznego i operacyjnego oraz networking.

Instytucją zarządzającą „wejściem kapitałowym” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Brave Seed Fund Sp. z o.o.

Zapoznając się z zasadami „wejścia kapitałowego” na stronach www.bgk.pl, warto obejrzeć webinary BGK o finansowaniu VC i inne materiały szkoleniowe.