Już tylko miesiąc pozostał do zamknięcia rekrutacji do 9. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jest on skierowany do młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi i przyrodniczymi w wieku od 14 do 18 lat.

Spośród osób, które wezmą udział w rekrutacji, aż 50 osób zostanie zaproszonych do udziału w innowacyjnym obozie naukowym. Wydarzenie to trwać będzie dwa tygodnie i weźmie w nim udział najzdolniejsza młodzież z Polski. Obóz naukowy to zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone przez profesjonalistów ze świata nauki.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy w terminie do 15 stycznia 2023 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.adamedsmartup.pl i wziąć udział w grze rekrutacyjnej, polegającej na rozwiązywaniu zadań z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Ocena wyników gry nastąpi w terminie do 24 stycznia 2023 roku. Częścią rekrutacji są też rozmowy.

Spośród uczestników obozu organizatorzy wybiorą 10 laureatów, którzy zostaną objęci programem konsultacji edukacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Z kolei spośród laureatów nagrody głównej wybrane zostaną osoby, które otrzymają stypendia naukowe.

Organizatorem programu jest Fundacja Adamed, a regulamin programu dostępny jest pod adresem https://bit.ly/3Hx0nhS.